תקנים בינלאומיים ותהליכי ייצור

מפעל עין גדי מים מינרליים, הוא מפעל חדשני, מהיעילים מסוגו בארץ ובעולם. בהקמתו הושקעו עשרות מיליוני שקלים, על מנת להפכו למפעל יעיל אנרגטית, העומד בתקנים המחמירים ביותר ומייצר מים באיכות הגבוהה ביותר מבלי לפגוע בסביבה המיוחדת בה הוא מתקיים. המפעל הוקם על-ידי חברות אירופאיות מהמובילות בעולם בתחום, ופועל על-פי תקנים בינלאומיים וישראליים למים מינרליים.

divider

האישורים והתקנים על פיהם אנו פועלים:

אישור NSF – ארגון בינלאומי המוודא ייצור בהתאם לסטנדרטים של ארגון ה– FDA האמריקאי

אישור זה ניתן על ידי ארגון NSF, שהוא אחד מגופי הפיקוח החשובים בעולם לבטיחות מזון ומים. ה- NSF בודק וקובע בטיחות מוצרים על פי סטנדרטים עולמיים בתחום המזון והמשקאות בהיבטים של בריאות הציבור ואיכות הסביבה. הבדיקות נערכות בהתאם לקריטריונים של ארגון המזון והתרופות האמריקאי ה- FDA.

תקן ISO 9001 – מערכת ניהול האיכות

תקן המגדיר את הדרישות למערכת ניהול האיכות של המפעל, בהיבטים השונים של הייצור והשירותים הניתנים על ידו, זאת, תוך עמידה בדרישות החוק וחתירה לשיפור מתמיד להבטחת מערכת ניהול איכות יעילה ולאספקת מוצרים באיכות גבוהה. התקן מגדיר דרישות למערכת ניהול איכות כאשר עמידה בדרישות התקן מעידה כי הארגון:

  • מסוגל לספק באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות תחיקתיות ישימות.
  • חותר להגביר את שביעות רצון לקוחותיו באמצעות יישום אפקטיבי של מערכת ניהול האיכות בארגון.
  • מתן מענה לסיכונים ולהזדמנויות השייכים להקשרו וליעדיו.
  • מיישם תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת באמצעות הבטחת התאמה (Conformity)  לדרישות הלקוח ולדרישות תחיקתיות ישימות.

תקן ISO 14001 – מערכת ניהול איכות הסביבה

תקן ניהול איכות הסביבה, מבטא מחויבות ההנהלה וצוות העובדים במפעל לפעול תוך אחריות ורגישות לסביבה ולתת מענה לתנאים הסביבתיים המשתנים, תוך התחשבות בצרכים חברתיים-כלכליים. התקן מחייב עמידה בכל החוקים, הכללים והתקנות הרלוונטיות לשם שמירה על איכות הסביבה. במסגרת זאת הארגון גם פועל לשיפור מתמיד בניצול יעיל של משאבים (חשמל, מים, חומרי גלם וכו') והפחתת ההשפעה על הסביבה.

תקן 45001 ISO – ניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה

תקן לניהול בטיחות וגהות בתעסוקה. התקן מאשר שהארגון עומד בתקן הבינלאומי לבטיחות ולגהות תעסוקתית. עמידה בתקן מוכיחה שהארגון נקט בכל האמצעים הדרושים כדי לממש את מחויבותו לעובדים, לבריאותם ולבטיחותם, לרבות ניהול ושליטה בגורמי הסיכון של המפעל ועובדיו ופעילות מתמדת לצמצום, או ביטול של גורמי הסיכון, תוך עמידה בדרישות החוקתיות, ודאגה לשלומם של העובדים.

תקן ISO 22000 – מערכת ניהול בטיחות מזון

תקן בטיחות המוצר. מטרתו להבטיח כי תהליכי הייצור והתהליכים תומכי הייצור ממזערים את הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בייצור המוצר וצריכתו. התקן כולל דרישות ניהוליות ותפעוליות מקיפות, על מנת להבטיח את בטיחות מוצרי המזון.

GMP – תנאי ייצור נאותים

תו GMP מבטא עמידה בדרישות תקנת משרד הבריאות בנושא תנאי ייצור נאותים. דרישות התקנה מחמירות, בהשוואה לתנאי ייצור רגילים. מפעל המקיים את התקנה, מוסמך ומוכר ע"י משרד הבריאות כמי שמיישם מערכת איכות גבוהה בפעילותו היצרנית. מפעל עין גדי מים מינרליים, הוסמך כעומד בתקנה זו, ע"י משרד הבריאות.